Loading

Prof.Dr.

Ozan YILMAZ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İletişim

oyilmaz@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Yilmaz, O - Earth Upon The Head, The Head Under Earth Reflections of a Historic Turkish Curse on Classical Turkish Poetry - MILLI FOLKLOR - Vol. - pp.171 - ISSN : 1300-3984 - DOI : - SPR - Turkish - Article - 2014 - WOS:000335081100016
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Ozan Yılmaz - "Gelenekten Deyişe": Klasik Türk ve Fars Edebiyatlarının Ortak İfade Biçimlerinden "Başa Toprak Saçmak" - Türük Dergisi - Vol.2 - pp.336 - DOI : http://dx.doi.org/10.12992/TURUK79 - Aralık - 2013
2 Ozan Yılmaz - Klasik Türk Şiirinde Bir Coğrafya Terimi Olarak “Tîg” - Journal of Turkish Studies (Festschrift in Honor of Walter G. Andrews) - Vol.35 - pp.337 - ISSN : 0743-0019 - 2011 - SAU
3 Ozan Yılmaz - Enderunlu Fâzıl Divanı'nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme-i Yehûdî-beçe - Türkbilig - Vol.22 - pp.1 - ISSN : 1302-6011 - 2011 - SAU
4 Ozan Yılmaz - Şiraz’dan Trabzon’a Bir Kültür Köprüsü: Murtaza Trabzonî ve Urfî Şerhleri - Türk Dünyası Araştırmaları - Vol.187 - pp.139 - ISSN : 0255-0644 - 2010 - SAU
5 Ozan Yılmaz - Klasik Türk Edebiyatı’nda Bir Deyim: Ter Düşmek - Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi - Vol.21 - pp.155 - ISSN : 1302-4787 - 2009 - SAU
6 Ozan Yılmaz - Klasik Türk Şiirinde Bir Tıp Terimi Olarak Cebr - Journal of Turkish Studies (Festschrift in Honor of Cem Dilçin) - Vol.33 - pp.371 - ISSN : 0743-0019 - 2009 - SAU
7 Ozan Yılmaz - Bir Av Tabiri Olarak İltifât - Acta Turcica - Vol.1 - pp.434 - ISSN : 1308-8351 - 2009 - SAU
8 Ozan Yılmaz - Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü - TALİD: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Vol.59 - pp.271 - ISSN : 1303-9369 - 2007 - SAU
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Ozan Yılmaz - Klasik Türk Edebiyatı’nda Bir Başka Anlamıyla Bahâr - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi - Vol.181 - pp.177 - ISSN : 0255-2981 - 2011 - SAU
2 Ozan Yılmaz - "Bir Münekkit Var Şârihten İçeri": Türk Şerh Edebiyatı'nda Reddiye Geleneği ve Sudî-i Bosnevî Örneği - Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - Vol.7 - pp.107 - ISSN : 1308-6553 - 2011 - SAU
3 Ozan Yılmaz - Cinas Usûlüne Dayalı Farsça-Türkçe Bir Lügat: Ravzatü’l-Cinâs - Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi - Vol.2 - pp.159 - ISSN : 1308-5069 - 2010 - SAU
4 Ozan Yılmaz - Metin Te’sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numarada Kayıtlı Mecmua ve Muhtevası - Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - Vol.1 - pp.255 - ISSN : 1308-6553 - 2008 - SAU
7.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 YILMAZ OZAN - Dünden Bugüne Türkoloji - 2023
2 YILMAZ OZAN - Şarihin Kütüphanesinden: Bosnalı Ahmed Sudinin Gülistan Şerhinde Kullandığı Kaynaklar - 2018
3 YILMAZ OZAN - Türkçe Divanların Yayımlanmasında Güncel Yaklaşımlar - 2016
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 YILMAZ OZAN - Nedîm ve Şeyh Gâlib'in Çağatay Türkçesiyle Yazılmış İki Gazeli Üzerine Bazı Tespitler - 2023
2 YILMAZ OZAN - Hikmet Geleneğinden Hareketle Hoca Dehhani'nin Bir Şiiri - 2023
3 YILMAZ OZAN - Farsça "Meger" Edatının Türkçede Kurduğu Anlam İlişkileri (Şeyhî'nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinden Örneklerle) - 2021
4 YILMAZ OZAN - Atebetü'l-Hakâyık'ta Edebî Sanat Kullanımı - 2021
5 YILMAZ OZAN - XVI. Yüzyıl Şarihlerinden Sudi-i Bosnevinin Gülistan Şerhinde Farsça Dilbilgisine Dair Görüşleri - 2020
6 YILMAZ OZAN - Moğolca Bir Kelimeden Türkçe Bir Deyime: Klasik Türk Şiirinde Cebe Satmak Deyimi - 2018
7 YILMAZ OZAN - Klasik Türk Şiiri’nde Bir Deyim: Topraktan Götürmek - 2017
8 YILMAZ OZAN - Türk Şerh Edebiyatında Balkanlar - 2017
9 YILMAZ OZAN - Türkçe Divan ve Mesnevilerin Dil İçi Çeviriyle Yayımlanmasında Kullanılan Yöntemlere Dair - 2016
10 YILMAZ OZAN - Necâtî Beg in Yeni Tespit Edilen Türkçe Şiirleri - 2015
11 Yesilyurt, M; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - A Robust Watermarking Approach based on Skewness Thresholding - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.281 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500071
12 Makas, H; Yumusak, N; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - A Comprehensive Study on Thyroid Diagnosis by Neural Networks and Swarm Intelligence - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.180 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500046
13 Sahin, VH; Ozcelik, I; Balta, M; Iskefiyeli, M; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - TOPOLOGY DISCOVERY OF PROFINET NETWORKS USING WIRESHARK - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.88 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500023
14 Makas, H; Yumusak, N; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - New Cooperative and Modified Variants of the Migrating Birds Optimization Algorithm - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.176 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500045
15 Akpinar, M; Yumusak, N; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - ESTIMATING HOUSEHOLD NATURAL GAS CONSUMPTION WITH MULTIPLE REGRESSION: EFFECT OF CYCLE - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.188 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500048
16 Kirbas, I; Karahan, A; Kacar, S; Bayilmis, C; Ozcan, R; Malas, T; Yilmaz, O; - PERFORMANCE ASPECTS OF isMAC PROTOCOL FOR WBANS USING isMOTES - 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, COMPUTER AND COMPUTATION (ICECCO) - pp.99 - English - Proceedings Paper - 2013 - WOS:000336616500026
17 Ozan Yılmaz - Sûdî'nin Gülistân Şerhi'nden Hareketle XVI. Yüzyıl Nesir Dili ve Üslubu Üzerine Tespitler - 21-23 Mayıs - 2013
18 Ozan Yılmaz - Türk Şerh Edebiyatı'nda Gelibolu - 9-10 Mayıs 2013 - 2013
19 YILMAZ OZAN - Türk Şerh Edebiyatı nda Gelibolu - 2013
20 YILMAZ OZAN - Sûdî nin Gülistân Şerhi nden Hareketle XVI Yüzyıl Nesir Dili ve Üslubu Üzerine Tespitler - 2013
21 Ozan Yılmaz - Farsça Fütüvvetnâmelerden Hareketle Esnaf Pîrleri ve Fütüvvet Âdâbı Üzerine Bir Değerlendirme, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008, c. II, Kırşehir, 2011, 1175-1193 - 2011 - SAU
22 YILMAZ OZAN - Cinas Usülüne Dayalı Farsça Türkçe Bir Lügat Ravzatü l Cinâs - 2009
23 YILMAZ OZAN - Farsça Fütüvvetnâmelerden Hareketle Esnaf Pîrleri ve Fütüvvet Âdâbı Üzerine Bir Değerlendirme - 2008
7.5-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 YILMAZ OZAN - Klasik Türk Şiirinde Çok Anlamlı Bir Yapı Per i Meges (Sinekkanadı) - 2016
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 YILMAZ OZAN - Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar II - 2019
2 YILMAZ OZAN - Bir Sözlükten Daha Fazlası: Ferheng-i Şuûrî - 2017
3 YILMAZ OZAN - Şerhten Metne: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar - 2017
4 YILMAZ OZAN - Şiraz dan Edirne ye Sebk i Hindî Köprüsü Neşâtî ve Urfî Şerhleri - 2006
5 Ozan Yılmaz - “Şiraz’dan Edirne’ye Sebk-i Hindî Köprüsü: Neşâtî ve Urfî Şerhleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi I. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 11-13 Eylül 2006: Bildiriler, 2008, 391-403 - 0 - SAU
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 YILMAZ OZAN - Şeyh Gâlib Divanı - Kapı Yayınları - 2023
2 YILMAZ OZAN - Kara Fazlî Gül ü Bülbül - Kapı Yayınları - 2022
3 YILMAZ OZAN - Zâtî Şem u Pervâne - Kapı Yayınları - 2021
4 YILMAZ OZAN - Şâhî Şehzâde Bayezit - İdeal Kültür Yayıncılık - 2021
5 YILMAZ OZAN - Şeyhî Hüsrev ü Şîrîn (Metin-Diliçi Çeviri) - Akademik Kitaplar - 2020
6 YILMAZ OZAN - Ferheng-i Şuûrî (Lisânul-Acem) 1. Cilt - Türkiye Yazma Eserler Kurumu - 2019
7 YILMAZ OZAN - Ferheng-i Şuûrî (Lisânul-Acem) 2. Cilt - Türkiye Yazma Eserler Kurumu - 2019
8 YILMAZ OZAN - Ferheng-i Şuûrî (Lisânul-Acem) 4. Cilt - Türkiye Yazma Eserler Kurumu - 2019
9 YILMAZ OZAN - Ferheng-i Şuûrî (Lisânul-Acem) 3. Cilt - Türkiye Yazma Eserler Kurumu - 2019
10 YILMAZ OZAN - Hüsn ü Aşk - Kapı Yayınları - 2018
11 YILMAZ OZAN - Necâtî Bey Dîvânı - AKM Başkanlığı Yayınları - 2015
12 MACİT MUHSİN, CEYLAN ÖMÜR, YILMAZ OZAN - Klasik Dönem Osmanlı Nazmı - Kesit Yayınları - 2013
13 YILMAZ OZAN - Gülistân Şerhi Sudî i Bosnevî - Çamlıca - 2012
14 YILMAZ OZAN - Îzâhu'l-Merâm alâ Vilâdeti Seyyidi'l-Enâm - Kurtuba - 2011
15 YILMAZ OZAN - Sadî ile Sûdî Arasında: Gülistan Şerhi'nden Seçmeler - Kesit Yayınları - 2011
3.3-WEB OF SCİENCE BOOK CİTATİON INDEX VERİ TABANINDA TARANAN ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 YILMAZ OZAN - Vefatının 600. Yılında Süleyman Çelebi ve Mevlid Kültürü - TÜBA - pp.174 - 2023
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 YILMAZ OZAN - M. A. Yekta Saraç Armağanı - DBY Yayınları - pp.579 - 2023
2 YILMAZ OZAN - Klasik Türk Edebiyatında Ehl-i Beyt - Paradigma Akademi - pp.318 - 2023
3 YILMAZ OZAN - Prof. Dr. Mehmet İsmail Armağanı - Paradigma Akademi - pp.385 - 2022
4 YILMAZ OZAN - Klasik Türk Edebiyatı Nazım - Akademik Kitaplar - pp.451 - 2022
5 YILMAZ OZAN - Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz - TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları - pp.140 - 2022
6 YILMAZ OZAN - Prof. Dr. Pervin Çapan Armağanı - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları - pp.542 - 2021
7 YILMAZ OZAN - Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan - Dün Bugün Yarın Yayınları - pp.1235 - 2021
8 YILMAZ OZAN - İskender Pala Armağanı - Kapı Yayınları - pp.875 - 2021
9 YILMAZ OZAN - Osman Bey'den Vahdettin'e - İdeal Kültür Yayıncılık - pp.255 - 2021
10 YILMAZ OZAN - Mazmundan Poetikaya - İksad Global Yayıncılık - pp.53 - 2020
11 YILMAZ OZAN - Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı - Kesit Yayınları - pp.957 - 2020
12 YILMAZ OZAN - Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı - Kriter Yayınevi - pp.689 - 2019
13 YILMAZ OZAN - Alay Kitabı - Kitabevi - pp.337 - 2019
14 YILMAZ OZAN - Meyhane Kitabı - Kitabevi - pp.49 - 2019
15 YILMAZ OZAN - Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan - Yayın Evi - pp.703 - 2018
16 YILMAZ OZAN - Beyitler Arasında - Kesit Yayınları - pp.113 - 2018
17 YILMAZ OZAN - KTE Temel Bilgiler - Kesit Yayınları - pp.107 - 2018
18 YILMAZ OZAN - Hekim Şair Olunca: Şuûri Kitabı - Kitabevi - pp.25 - 2018
19 YILMAZ OZAN - Klasik Edebiyatımızın Dili - Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı - pp.321 - 2017
20 SELÇUK BAHİR,KESİK BEYHAN,ERSOY ERSEN,GÜLTEKİN İBRAHİM,ÖZEROL NAZMİ,YILMAZ OZAN,TOK EDA - SORULARLA KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI - Kesit - pp.171 - 2017
21 SELÇUK BAHİR,KESİK BEYHAN,ERSOY ERSEN,GÜLTEKİN İBRAHİM,ÖZEROL NAZMİ,YILMAZ OZAN,TOK EDA - Sorularla Klâsik Türk Edebiyatı - kesit yayınları - 2017
22 CEYLAN ÖMÜR,YILMAZ OZAN - Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı - Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları - pp.387 - 2017
23 YILMAZ OZAN - Dem ile Sema Arasında - Sakarya Yayıncılık - pp.251 - 2016
24 YILMAZ OZAN - Dem ile Sema Arasında - Sakarya Yayıncılık - pp.9 - 2016
3.5-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 YILMAZ OZAN - Şiirin Beylerbeyi: Necati Bey - Muhit Kitap - 2023
2 YILMAZ OZAN - Ahlak Aynası: Mirâtü’l-Ahlâk'tan Seçmeler - Hasbahçe - 2020
3 YILMAZ OZAN - Mantıku’t-Tayr'dan Seçmeler - Hasbahçe - 2018
4 YILMAZ OZAN - Süheylî’den Seçmeler - Hasbahçe - 2017
5 YILMAZ OZAN - Letâifnâme’den Seçmeler - Hasbahçe - 2017
6 YILMAZ OZAN - Kâbusnâme'den Seçmeler - Hasbahçe - 2015
7 YILMAZ OZAN - Bahâristân'dan Seçmeler - Hasbahçe - 2015
8 YILMAZ OZAN - Siyasetnâme'den Seçmeler - Hasbahçe - 2015
9 YILMAZ OZAN - Kelile ve Dimne'den Seçmeler - Hasbahçe - 2015
10 YILMAZ OZAN - Bostân'dan Seçmeler - Hasbahçe - 2014
11 YILMAZ OZAN - Mesnevî'den Seçmeler - Hasbahçe - 2014
12 YILMAZ OZAN - Gülistân'dan Seçmeler - Hasbahçe - 2014
13 YILMAZ OZAN, CEYLAN ÖMÜR - Bir Sürgün Şaheseri: Mihnetkeşân - Sahhaflar Kitap Sarayı - 2007
14 CEYLAN ÖMÜR, YILMAZ OZAN - Hazana Sürgün Bahar Keçecizade İzzet Molla ve Dîvân ı Bahâr ı Efkâr - Sahhaflar Kitap Sarayı - 2005
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 YILMAZ OZAN - Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü: Sanatçılar - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları - pp.158 - 2022
2 YILMAZ OZAN - Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü: Sanatçılar - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları - pp.394 - 2022
3 YILMAZ OZAN - Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü: Din ve Tasavvuf - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları - pp.130 - 2022
4 Muhsin Macit-Ömür Ceylan-Ozan Yılmaz - Klasik Dönem Osmanlı Nazmı - Kesit Yay. - pp.701 - Ekim - 2013
5 Ozan Yılmaz - Gülistan Şerhi (Sûdî-i Bosnevî) - Çamlıca Yayınları - pp.1115 - 2012 - SAU
6 YILMAZ OZAN - XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı - Açıköğretim Fakültesi Yay. - pp.80 - 2012
7 Ozan Yılmaz - Sadî ile Sûdî Arasında: Gülistân Şerhi’nden Seçmeler - Kesit Yayınları - pp.112 - Nisan - 2011 - SAU
8 Ozan Yılmaz - Mevlid Şerhi: Îzâhü’l-Merâm alâ-Vilâdeti Seyyidi’l-Enâm - Kurtuba Kitap - pp.447 - Nisan - 2011 - SAU
9 Ömür Ceylan-Ozan Yılmaz - Bir Sürgün Şâheseri: Mihnetkeşân - Sahhaflar Kitap Sarayı - pp.378 - Mayıs - 2007 - SAU
10 Ömür Ceylan-Ozan Yılmaz - Hazana Sürgün Bahar: Keçecizade İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr - Sahhaflar Kitap Sarayı - pp.767 - Kasım - 2005 - SAU
3.7-TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 YILMAZ OZAN - İnsan Gider Sözü Kalır: Atebetü'l-Hakâyık - Hasbahçe - 2021
2 YILMAZ OZAN - Şeyhî Hüsrev ü Şîrîn - Kapı Yayınları - 2020
3 YILMAZ OZAN - Pendnâme Ferîdüddin Attâr - Kapı Yayınları - 2019
4 YILMAZ OZAN - Sen Gelince Efendim - Semerkand - 2017
5 YILMAZ OZAN - Düstûru'l-Cumhûr: Ârifler Sultanı Bâyezid-i Bistâmî Hayatı ve Menkıbeleri - Semerkand - 2015
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 Ozan Yılmaz - "XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı" içinde "XIX. Yüzyıl Mesnevileri" - Açıköğretim Fakültesi - pp.29 - Nisan - 2012 - SAU
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi - 2019
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 Türük Dergisi - Vol.3 - 2013
2 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2013
3 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - Vol.3 - 2013
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2013
9.7-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Mecmûa-i Nazâ'ir - 2023
2 Klasik Türk Edebiyatı Nazım - 2022
3 Kütahyalı Mahvî Divanı - 2020
9.12-ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - 2018
2 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - 2017
9.14-ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE SEKRETARYA :
1 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi - 2019
10.1-TÜBA, YÖK VEYA TÜBİTAK'TAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) - 2019
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Yenişehr-i Fener Müftüsü İzzet ve Divan'ı - Muhammed Emir Tulum - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - 2014
2 - Dânişmendzâde Şevket Gavsî'nin Gülzâr-ı Şebâb'ı (Transkripsiyon-İnceleme) - Tuğba Birdal - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - 2013
3 - Yenişehir-Fener Müftüsü İzzet Divanı İnceleme Metin - MUHAMMED EMİR TULUM - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - 2013
4 - Şevket Gavsi’nin Gülzâr-ı Şebâb’ının İncelenmesi - TUĞBA BİRDAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - 2012
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 FARSÇA GRAMERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 FARSÇA EDEBİ METİNLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN ŞERHİ GELENEĞİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
4 FARSÇA EDEBİ METİNLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
5 FARSÇA GRAMERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
6 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
7 KLASİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASINA GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
8 HALK BİLİMİNDE METODLAR, AKIMLAR VE OKULLAR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
9 ARUZ VE NAZIM ŞEKİLLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
10 FARSÇA GRAMERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
11 KLASİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASINA GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
12 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI PALEOGRAFYASI METİNLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
13 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
14 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
15 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
16 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
17 KLASİK TÜRK EDEBİYATI MENSUR METİN İNC. -1 - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
18 EDEBİ SANATLAR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 18-19. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
2 KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
4 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
5 13-15. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
6 FARSÇA I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 FARSÇA I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
8 13-15. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
9 16-17. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
10 FARSÇA II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 18-19. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
12 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
13 16-17. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
14 16-17. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
15 FARSÇA I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
16 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
17 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 METİN ŞERHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
19 16-17. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
20 METİN ŞERHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
21 FARSÇA I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
22 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
23 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
24 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
25 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
26 13-15. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
27 13-15. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NAZIM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
28 FARSÇA II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
29 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
30 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
31 FARSÇA II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
32 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
33 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
34 FARSÇA I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
35 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
36 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
37 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
38 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
39 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
40 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
41 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
42 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
43 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
44 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
45 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
46 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
47 OSMANLİ TÜRKÇESİNE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
48 TÜRKLÜK BİLİMİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
49 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
50 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
51 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
52 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
53 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
54 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
55 KLASİK TÜRK EDEBİYATI SEÇME METİNLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
56 13.15.YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
57 KLASİK TÜRK EDEBİYATI SEÇME METİNLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
58 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
59 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
60 16.19. YÜZYILLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESİR - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
61 TÜRKLÜK BİLİMİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
62 OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
63 OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
KİTAPLAR
Şeyh Gâlib Divanı
Şiirin Beylerbeyi: Necati Bey
Prof. Dr. Mehmet İsmail Armağanı
Klasik Türk Edebiyatı Nazım
Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz
Kara Fazlî Gül ü Bülbül
Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü: Sanatçılar
Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü: Sanatçılar
Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü: Din ve Tasavvuf
İnsan Gider Sözü Kalır: Atebetü'l-Hakâyık
Zâtî Şem u Pervâne
Osman Bey'den Vahdettin'e
Şâhî Şehzâde Bayezit
Prof. Dr. Pervin Çapan Armağanı
Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan
İskender Pala Armağanı
Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı
Ahlak Aynası: Mirâtü’xxl-Ahlâktan Seçmeler
Şeyhî Hüsrev ü Şîrîn (Metin-Diliçi Çeviri)
Mazmundan Poetikaya
Şeyhî Hüsrev ü Şîrîn
Ferheng-i Şuûrî (Lisânul-Acem) 2. Cilt
Pendnâme Ferîdüddin Attâr
Ferheng-i Şuûrî (Lisânul-Acem) 4. Cilt
Ferheng-i Şuûrî (Lisânul-Acem) 3. Cilt
Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı
Ferheng-i Şuûrî (Lisânul-Acem) 1. Cilt
Meyhane Kitabı
Alay Kitabı
Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan
Beyitler Arasında
Hüsn ü Aşk
KTE Temel Bilgiler
Hekim Şair Olunca: Şuûri Kitabı
Mantıku’xxt-TayrdanSeçmeler
Sorularla Klâsik Türk Edebiyatı
Süheylî’den Seçmeler
Letâifnâme’den Seçmeler
Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı
Klasik Edebiyatımızın Dili
Sen Gelince Efendim
SORULARLA KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI
Dem ile Sema Arasında
Dem ile Sema Arasında
Bahâristân dan Seçmeler
Siyasetnâme den Seçmeler
Kelile ve Dimne den Seçmeler
Ârifler Sultanı Bâyezid i Bistâmî Hayatı ve Menkıbeleri Düstûru l Cumhûr
Necâtî Bey Dîvânı
Kâbusnâmeden Seçmeler
Mesnevî den Seçmeler
Gülistân dan Seçmeler
Bostân dan Seçmeler
Klasik Dönem Osmanlı Nazmı
XIX Yüzyıl Türk Edebiyatı
Gülistân Şerhi Sudî i Bosnevî
Sadi ile Sudi Arasında Gülistan Şerhi nden Seçmeler
Îzâhu l Merâm alâ Vilâdeti Seyyidi l Enâm
Bir Sürgün Şaheseri Mihnetkeşân
Hazana Sürgün Bahar Keçecizade İzzet Molla ve Dîvân ı Bahâr ı Efkâr
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Mecmûa-i Nazâ'ir
Klasik Türk Edebiyatı Nazım
Kütahyalı Mahvî Divanı
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
TÜRÜK
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
MAKALELER
Şeyh Gâlib'in Farsça Şiirleri
Ali Şîr Nevâyî'nin Hamsesinde Emîr Hüsrev-i Dehlevî'ye Dair Görüşleri
Klasik Türk Şiirinde Bir Sebk-i Hindî Tabiri: Gül-be-Çeşm
Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar I
ŞEYH AHMED DEDE OCAĞI’NIN YENİDEN ZUHURU: TESLİM ABDAL OCAĞI (YAZILI KAYNAKLAR)
Dede Garkın Ocağı nın Diyarbakır Kolu ve Diyarbakır Kolundan Alınan İki Yeni Belge Üzerine Tarihî ve Edebî Bir İnceleme
Kutsal Sözün Belleği Olarak Cönkler Alevi Erkânına Ait Bir Cönk Üzerinde Ritüelik ve Edebî Bir İnceleme
Toprak Başa Baş Toprağa Tarihî Bir Türk Kargışının Klasik Türk Şiiri ne Yansımaları
Necâtî Beg in Farsça Şiirleri
Gelenekten Deyişe Klasik Türk ve Fars Edebiyatlarının Ortak İfade Biçimlerinden Başa Toprak Saçmak
Klasik Türk Edebiyatı nda Bir Başka Anlamıyla Bahâr
Klasik Türk Şiirinde Bir Coğrafya Terimi Olarak Tîg
Enderunlu Fâzıl Divanı nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme i Yehûdî beçe
Bir Münekkit Var Şârihten İçeri Türk Şerh Edebiyatı nda Reddiye Geleneği ve Sudî i Bosnevî Örneği
Cinas Usûlüne Dayalı Farsça Türkçe Bir Lügat Ravzatü l Cinâs
Şiraz dan Trabzon a Bir Kültür Köprüsü Murtaza Trabzonî ve Urfî Şerhleri
Klasik Türk Şiirinde Bir Tıp Terimi Olarak Cebr
Bir Av Tabiri Olarak İltifât
Klasik Türk Edebiyatı nda Bir Deyim Ter Düşmek
Metin Te sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numarada Kayıtlı Mecmua ve Muhtevası
Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Bize Yön Veren Metinler
Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu ndaki Mecmuaların Sistematik Tasnifi
Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma
BİLDİRİLER
Farsça "Meger" Edatının Türkçede Kurduğu Anlam İlişkileri (Şeyhî'nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinden Örneklerle)
Atebetü'l-Hakâyık'ta Edebî Sanat Kullanımı
XVI. Yüzyıl Şarihlerinden Sudi-i Bosnevinin Gülistan Şerhinde Farsça Dilbilgisine Dair Görüşleri
Şerhin Metninden Metnin Şerhine: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar II
Şarihin Kütüphanesinden: Bosnalı Ahmed Sudinin Gülistan Şerhinde Kullandığı Kaynaklar
Moğolca Bir Kelimeden Türkçe Bir Deyime: Klasik Türk Şiirinde Cebe Satmak Deyimi
Klasik Türk Şiiri’nde Bir Deyim: Topraktan Götürmek
Bir Sözlükten Daha Fazlası: Ferheng-i Şuûrî
Şerhten Metne: Türkçe Şerhlerden Hareketle Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyasına Katkılar
Türk Şerh Edebiyatında Balkanlar
Türkçe Divanların Yayımlanmasında Güncel Yaklaşımlar
Türkçe Divan ve Mesnevilerin Dil İçi Çeviriyle Yayımlanmasında Kullanılan Yöntemlere Dair
Klasik Türk Şiirinde Çok Anlamlı Bir Yapı Per i Meges (Sinekkanadı)
Necâtî Beg in Yeni Tespit Edilen Türkçe Şiirleri
Sûdî nin Gülistân Şerhi nden Hareketle XVI Yüzyıl Nesir Dili ve Üslubu Üzerine Tespitler
Türk Şerh Edebiyatı nda Gelibolu
Cinas Usülüne Dayalı Farsça Türkçe Bir Lügat Ravzatü l Cinâs
Farsça Fütüvvetnâmelerden Hareketle Esnaf Pîrleri ve Fütüvvet Âdâbı Üzerine Bir Değerlendirme
Şiraz dan Edirne ye Sebk i Hindî Köprüsü Neşâtî ve Urfî Şerhleri
ÖDÜL
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı
UZMANLIK ALANLARI
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı ,Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı